VROUW, GA STAAN!

I'll show you the way

Levensnoodzakelijk & wereldveranderend

Hi, ik ben er voor vrouwen.


Ik geloof dat het noodzakelijk & wereldveranderend is dat wij, vrouwen, durven opkomen voor onszelf, grenzen stellen, gaan staan voor onze waarde en hiermee onszelf gelijkwaardig naast de mannen zetten. Thuis en in de maatschappij.